MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

OKO – prawie czterysta ofert

konkurs ofert grafika

Aż 383 oferty wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. O dofinansowanie mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, co w szczegółowy sposób określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty można było składać w siedmiu obszarach, takich jak: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.

W sumie na otwarte konkursy ofert wpłynęły 383 oferty, zdecydowanie najwięcej, bo aż 153, dotyczyło zadań z kultury fizycznej. Całkowita liczba robi duże wrażenie, ponieważ mimo cały czas panującej pandemii, ofert zgłoszono o 51 więcej niż w roku ubiegłym. To na pewno pokazuje, że organizacje pozarządowe w jeszcze większym stopniu dostrzegają swoją istotną rolę w aktywnym działaniu na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego.

Warto też podkreślić, że w konkursie wystartowało aż 30 nowych organizacji. Dodać przy tym również należy, że 94 oferty zostały złożone przez podmioty spoza powiatu poznańskiego. W sumie, ze wspomnianych, wszystkich 383 ofert dotację otrzymało 248 zadań. Zostanie na nie przekazanych 1 931 690 złotych z puli 2 milionów przeznaczonych w tym roku na dotacje.

Łatwo więc obliczyć, że tę kwotę wykorzystano niemal w całości, co z kolei kolejny raz potwierdza, że powiat poznański nie szczędzi pieniędzy na ciekawe inicjatywy i projekty, mające na celu wzbogacić ofertę kulturalną, edukacyjną czy też sportową dla mieszkańców siedemnastu gmin powiatu poznańskiego. Ze szczegółowymi wynikami otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku można się zapoznać TUTAJ.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 7 stycznia 2022