MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne: mogą wystąpić podtopienia

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu hydrologicznego IMGW Oddział w Poznaniu przekazujemy następującą informację: gwałtowne wzrosty stanów wody. Dopływy Warty środkowej, Kanał Mosiński, Wełna, Prosna dolna, dopływy Noteci. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Stopień zagrożenia: 1

Ważność komunikatu: od 00:00/19.06.2024 do 06:00/19.06.2024          

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW: https://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 18 czerwca 2024