MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne: wzrosty stanów wód

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu hydrologicznego IMGW Oddział w Poznaniu przekazujemy następującą informację: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej.

Stopień zagrożenia: 1

Ważność komunikatu: od godz. 19:00 dnia 21.06.2024 do godz. 09:00 dnia 22.06.2024

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 21 czerwca 2024