MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Otwarte Konkursy Ofert 2023 – ogłoszenie

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2023 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście w godzinach pracy kancelarii lub drogą pocztową w terminie od dnia 24 listopada do dnia 15 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja zadań rozpoczyna się:

a) Nie wcześniej niż 28 stycznia 2023 roku, a kończy najpóźniej 12 lutego 2023 roku dla zadań skierowanych dla dzieci i młodzieży, których realizacja odbywa się w czasie ferii zimowych np. obozy,

b) Nie wcześniej niż 13 lutego 2023 roku, a kończy się nie później niż 10 grudnia 2023 roku,

Zadania na powierzenie rozpoczynają się w terminach indywidualnie określonych w ogłoszeniu.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz terminem realizacji zadań.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

13 stycznia 2023 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja – tel. 61 8410736
 2. kultura i sztuka – tel. 61 8410703
 3. kultura fizyczna – tel. 61 8410557
 4. turystyka – tel. 61 8410703
 5. pomoc społeczna – tel. 61 8410736
 6. ochrona i promocja zdrowia – tel. 61 8410736
 7. ratownictwo i ochrona ludności – tel. 61 8410736

Redaktor: Andrzej Och
Opublikowano: 23 listopada 2022