MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

PKS w metropolii uratowany!

Podpisanie umów na funkcjonowanie PKS

PKS na terenie metropolii Poznań uratowany! 26 września starosta poznański Jan Grabkowski podpisał porozumienia z powiatami: obornickim, międzychodzkim, nowotomyskim, kościańskim, śremskim, podpoznańskimi gminami i Poznaniem oraz spółką PKS na utrzymanie linii autobusowych. Zrobiono tym samym poważny krok w kierunku powstania związku powiatowo-gminnego, który w całości będzie odpowiadał za przewozy PKS w metropolii Poznań i na obszarach przylegających. Do 2020 roku powiat poznański wraz z samorządami – członkami porozumienia – planuje przeznaczyć na utrzymanie linii blisko 6,2 mln zł.

Przypomnijmy, że w marcu 2019 roku prezydent Poznania poinformował starostów, burmistrzów i wójtów, że jako właściciel spółki PKS zmuszony jest podjąć decyzję o jej rozwiązaniu z uwagi na stałe ponoszenie strat. Tym samym od 1 lipca PKS Poznań miał zlikwidować wszystkie połączenia. Wówczas z inicjatywą ratowana linii autobusowych wyszedł starosta poznański. W toku kolejnych spotkań część powiatów i gmin obsługiwanych przez spółkę zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS a następnie mógł aplikować po środki unijne na odnowę taboru.

Jednak do czasu jego powołania konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego aby stworzyć sieć linii autobusowych, szczególnie tam, gdzie nie dociera Poznańska Kolej Metropolitalna. – Po pierwsze, podjęte przez nas działania mają zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców poszczególnych gmin. To z kolei pozwoli zapewnić podobny standard funkcjonowania przewozów autobusowych na całym obszarze metropolii Poznań i na obszarach przylegających. Dzięki naszej inicjatywie uda się też ograniczyć liczbę miejscowości, które obecnie nie są obsługiwane przez żaden transport zbiorowy – wyjaśnia Jan Grabkowski.

– Niezwykle ważne jest zapewnienie osobom, które nie mają samochodu dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, a także swobodnego przemieszczania się z powiatów sąsiednich i z Poznania. Zachowanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie natężenia ruchu na drogach powiatowych – dodaje starosta poznański.  Porozumienia podpisane w czwartek zakładają, że samorządy będące ich stronami przekazują powiatowi poznańskiemu środki finansowe na utrzymanie i organizację przewozów.

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy odpowiedzialni za swych mieszkańców. To dzięki pełnej solidarności możemy dziś mówić o sukcesie i sile samorządów – dodaje Jan Grabkowski, który serdecznie podziękował członkom porozumienia. Starosta poznański zapowiedział też poszerzenie porozumienia o powiaty: grodziski i szamotulski już w październiku. Porozumienie będzie funkcjonować do końca 2020 roku i do tego czasu powstać ma spółka powiatowo-gminna, która przejmie 100 procent udziałów PKS Poznań. Do 2020 roku powiat poznański przeznaczy na realizację zadania 1,7 mln zł, pozostali członkowie porozumienia – 4,5 mln zł.

Autor: Katarzyna Wozińska-Gracz

PKS jako element publicznego transprtu metropolitalnego – prezentacja

O podpisaniu umowy w PTV 3 Poznań (od 1’00”) oraz w WTK (od. 4’45”)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 26 września 2019