MenuMenu główne
Powiat PoznańskiEdukacja

Program „Poznaj Polskę” dla szkół

Logo Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” to rządowy program Ministra Edukacji i Nauki realizowany w ramach programu „Polski Ład”. Jego celem jest wsparcie finansowe organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań dążących do uatrakcyjnienia edukacji dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Poznaj Polskę” na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, powiat poznański otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 22 912 zł na realizację powyższego zadania. Całkowita wartość projektu wynosiła łącznie 28 641 zł, w tym finansowy wkład własny organu prowadzącego Ośrodek – 5 729 zł.

Z tego też względu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie skorzystał z możliwości zrealizowania dwóch trzydniowych wycieczek do Torunia oraz Warszawy. Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej mieli możliwość zobaczenia takich miejsc jak: Dom Mikołaja Kopernika, Stare i Nowe Miasto Toruń, Muzeum Toruńskiego Piernika, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium”, Muzeum Etnograficzne im. Marii. Znamierowskiej – Prufferowej w Toruniu, a także Dom Legend Toruńskich. Z kolei uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy mieli możliwość odwiedzenia takich miejsc jak: Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Prezydencki, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski – Muzeum i Rezydencję Królów Rzeczypospolitej, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Ogród Saski.

Dofinansowanie powyższych wycieczek edukacyjnych jest cenną pomocą dla nauczycieli i młodzieży w realizacji podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wyjazd pozwolił urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała rzeczowego wymiaru. Edukacja oparta na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy też eksperymentowanie w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Autor: Daria Kamińska

grafika

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 28 listopada 2023