MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Sty 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Program profilaktyki HPV

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość udziału dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.

Na podanie I dawki szczepionki zapraszamy w następujących terminach:

15.09.2020 r. (wtorek) w godz. 16:00-17:00
17.09.2020 r. (czwartek) w godz. 16:00-17:00

Miejsce szczepienia: Edictum Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, Poznań (1 piętro, gabinet nr 100).

Przystąpienie do Programu w ww. terminach umożliwi podanie dwóch dawek szczepionki (pełen schemat szczepienia obejmuje podanie trzech dawek szczepionki). Wobec czego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia (TUTAJ).

Podczas zgłaszania się na podanie kolejnych dawek szczepionki należy uwzględnić wymagane odstępy między poszczególnymi dawkami. II dawka szczepionki powinna zostać podana minimum miesiąc po I dawce, III dawka minimum trzy miesiące po drugiej.

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać u Wykonawcy Programu tj. Edictum Sp. z o.o.  pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: edictum@edictum.pl.

Informacji w sprawie Programu udzielają również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel.: 61 84 18 816  lub 61 84 10 533od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Pełna treść informacji o Programie, w tym szczegóły dotyczące zapisów (wymagane dokumenty) oraz edukacji zdrowotnej dostępne poniżej.

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2020 r. program polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Program obejmuje szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego.

Szczegółowy harmonogram szczepień tutaj (I dawka – czerwiec 2020 r. II dawka – lipiec 2020 r. , III dawka – październik 2020 r.).

Rodzice/opiekunowie prawni dziewcząt i chłopców mogą zgłaszać udział dziecka w Programie na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com lub telefonicznie pod numerami 61 847 04 54 oraz 573 149 181 w godz. 9:00 -15:00.

Uwaga!!!  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko dziecka,
  • rok urodzenia,
  • numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego oraz jego imię i nazwisko,
  • gminę w której dziecko jest zameldowane.

W zgłoszeniu należy zamieścić również poniższą klauzulę:

„W odniesieniu do „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań (dalej Edictum) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam iż: 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edictum Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego w celu realizacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 (dalej Program).
  2. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i email ze strony Edictum Sp. z o.o. w celu związanym
    z realizacją w/w. Programu na wskazany przeze mnie adres email i/lub numer telefonu.
  3. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym http://edictum.pl/ochrona-danych/ochrona-danych-osobowych-pacjentow/

Każdy rodzic/opiekun prawny zgłaszający się z dzieckiem na szczepienie zobowiązany będzie wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji, kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego  na szczepienie, które znajdują się poniżej.

Uwaga!Zakres wymaganych w zgłoszeniu danych oraz niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej realizatora Programu tj. firmy Edictum Sp. z o.o. –  https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie szczepień profilaktycznych zachowane zostaną środki ochrony i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS – CoV – 2.

Program obejmuje edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, edukacja będzie prowadzona online poprzez udostępnienie filmu edukacyjnego na stronie internetowej Wykonawcy  (https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/).

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 13 września 2020