MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Program profilaktyki i wykrywania osteoporozy

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o realizacji w bieżącym roku pilotażowej edycji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”. W ramach Programu planuje się realizację działań diagnostycznych, adresowanych do osób zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego:

· kobiet w wieku co najmniej 65 lat,
· kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego (tzw. kryterium medyczne, w tym m.in.: zaburzenia hormonalne, choroby: układu pokarmowego, nerek, układu oddechowego, reumatyczne, unieruchomienie, przebyte złamania, stosowanie niektórych leków),
· mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet zainteresowanych udziałem w Programie).

Z badania gęstości kości będą mogły skorzystać osoby, które:
· nie mają zdiagnozowanej osteoporozy,
· nie miały wykonanego takiego badania w ciągu poprzednich 2 lat,
· nie występują u nich przeciwwskazania do wykonania badania (np. obustronna endoproteza całkowita stawu biodrowego),
· aktualnie, nie biorą udział w innym programie o podobnym charakterze.

Działania diagnostyczne obejmują:
· ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (kalkulator ryzyka złamania kości),
· pomiar gęstości kości w mobilnej pracowni densytrometrycznej i lekarską wizytę podsumowującą – u osób zakwalifikowanych do udziału w Programie.

Ponadto realizowane będą działania edukacyjne adresowane do populacji osób dorosłych, obejmujące organizację warsztatów edukacyjnych oraz opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek. Z uwagi, na pilotażowy charakter Programu (ograniczona liczba miejsc) konieczna jest wcześniejsza rejestracja na badania pod nr tel.: 800 808 006.

Realizatorem Programu jest podmiot wykonujący działalność leczniczą – Cogito Sebastian Łaźniak, z siedzibą w Kaliszu, ul. Karłowicza 4. Harmonogram realizacji warsztatów edukacyjnych oraz badań w poszczególnych gminach dostępny jest TUTAJ. W przypadku pytań dotyczących Programu prosimy o kontakt z Wykonawcą Programu pod nr 800 808 006.

„Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 19 września 2023