MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Sie 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Przebudowa ul. Jackowskiego

Zdjęcie ul. Jackowskiego po remoncie ze spacerującymi ludźmi

23 kwietnia rozpoczęła się przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Polną. Środki na wykonanie projektu zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce. Propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesję. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz wprowadzony kontraruch rowerowy. Ulica zyska nową zieleń. Po północnej stronie powstaną zwarte pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Posadzonych zostanie 9 nowych drzew, ponad 500 sztuk krzewów i aż 2000 sztuk bylin. Nie zabraknie również ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Parkowanie samochodów po przebudowie
Celem zmian jest poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi, dodanie zieleni na ulicy przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów. Zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolni chodniki od parkujących samochodów, zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Zabranie samochodów z wyremontowanych chodników zabezpieczy te ostatnie przed zniszczeniem przez parkujące pojazdy. Obecnie po stronie północnej miejsca postojowe są w całości wyznaczone na chodniku, to powoduje, że chodnik ma w wielu miejscach mniej niż 1,5 m, co powoduje, że piesi mają problemy z przemieszczaniem się.

Po przebudowie kierowcy będą mieli do dyspozycji 97 miejsc postojowych. Pas drogowy będzie wykorzystany w taki sposób, by zapewnić kierowcom maksymalną liczbę miejsc postojowych. Na etapie prac projektowych przeanalizowano możliwość pozostawienia parkowania ukośnego po stronie południowej ul. Jackowskiego. Z uwagi na istniejący pas drogowy takie rozwiązanie wiązałoby się jednak z koniecznością likwidacji chodnika po stronie południowej lub usunięciem wszystkich drzew po stronie północnej. Mając na uwadze powyższe odrzucono taką możliwość.

Podjęto starania, aby ułatwić mieszkańcom parkowanie pojazdów. Już w 2016 roku, na wniosek Rady Osiedla Jeżyce, przesunięto granicę sektora 7 strefy płatnego parkowania tak, aby obejmował on także ul. Zwierzyniecką z sektora 6. Dzięki tej zmianie mieszkańcy ul. Jackowskiego w ramach posiadanych identyfikatorów mieszkańca mogą również parkować na sąsiedniej ul. Zwierzynieckiej. Zanim rozpoczną się prace na ul. Jackowskiego wyznaczonych zostanie dodatkowo 10 nowych miejsc postojowych po północnej stronie ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Polnej do ul. Gorczyczewskiego (na wysokości posesje nr 45).

Parkowanie w trakcie przebudowy:
W trakcie prowadzenia poszczególnych etapów prac nie będzie możliwości parkowania na jezdni na przebudowywanym odcinku. Mieszkańcy ul. Jackowskiego będą mieli zapewniony dojazd do swoich domów, ale bez możliwości parkowania na ulicy. Możliwy będzie przejazd aut mieszkańców i zaparowanie na własnej posesji (podwórku). Zanim rozpoczną się prace na ul. Jackowskiego wyznaczonych zostanie dodatkowo 10 nowych miejsc postojowych po północnej stronie ul. Jackowskiego na odcinku  od ul. Polnej do ul. Gorczyczewskiego (na wysokości posesji nr 45).

Harmonogram prac
23 kwietnia rozpoczęła się przebudowa ulicy Jackowskiego. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na koniec października br. Prace potrwają ok. 225 dni. Koszt prac: prawie 5,9 mln zł brutto. Inwestycja będzie podzielona na cztery etapy:

• Etap I: od skrzyżowania ul. Jackowskiego z ul. Kraszewskiego – ok. 75 dni


• Etap II: skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka – ok. 15 dni


• Etap III: od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do wjazdu do Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego – ok. 75 dni


• Etap IV: od wjazdu do Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego do skrzyżowania z ul. Polną – ok. 30 dni.

Podczas prac budowlanych w rejonie ul. Jackowskiego obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Mieszkańcy ul. Jackowskiego będą mieli zapewniony dojście i dojazd do swoich domów, ale bez możliwości parkowania na ulicy. Możliwy będzie przejazd aut mieszkańców i zaparkowanie na własnej posesji (podwórku). Zapewnione będzie również dojście do siedziby Starostwa Powiatowego.

Ulica Jackowskiego po przebudowie
Oświetlenie uliczne będzie wymienione na nowe. Zostaną posadowione latarnie drogowe z oprawami LED zawieszone na słupach o wysokości 7m z wysięgnikiem o długości 1m. Odwodnienie uliczne zostanie uzupełnione o dodatkowe wpusty uliczne głównie przed progami i wyniesionymi skrzyżowaniami.
Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania wykonana będzie kostki betonowej.

1. Parametry poszczególnych odcinków:
Odcinek Kraszewskiego – Wawrzyniaka
Jezdnia bitumiczna o szerokości 8,0m w tym dwa pasy postojowe do parkowania równoległego po 2,0m każdy. Po stronie północnej chodnik o szerokości 2,8-3,3m lokalnie min. 1,8 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 2,8-2,9m. Po stronie południowej chodnik o szerokości 2,8-2,9m.

Odcinek Wawrzyniaka – Polna
Na odcinku od ul. Wawrzyniaka do budynku nr 39 jezdnia bitumiczna o szerokości
8,0m w tym dwa pasy postojowe (po stronie południowej tylko do zjazdu do szpitala) do parkowania równoległego po 2,0m każdy. Na odcinku od budynku nr 39 do ul. Polnej jezdnia bitumiczna o szerokości 6,0m.
Po stronie północnej chodnik o szerokości 2,6-3,4m lokalnie min. 1,9m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 2,8-3,1m. Po stronie południowej chodnik o szerokości 2,8-3,0 m.

2. Nawierzchnie chodników:
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Polną przewidziano wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących historycznych materiałów kamiennych. Istniejące krawężniki kamienne zostaną zdemontowane, oczyszczone i ułożone na nowych ławach, ubytki zostaną uzupełnione nowymi krawężnikami kamiennymi. Chodnik po stronie północnej na w/w odcinku zostanie wykonany z użyciem istniejących płyt kamiennych, które zostaną docięte tak by uzyskać równe i równoległe krawędzie.

Pasy kompensacyjne pomiędzy płytami kamiennymi, a linią zabudowy oraz pomiędzy płytami kamiennym a pasami zielni zostaną uzupełnione kostką granitową o wymiarach ok.10-11 x ok.10-11 cm i średniej grubości ~ 10 cm. Z kostki tej zostaną wykonane również zjazdy indywidualne i publiczne na całym projektowanym odcinku ulicy. Chodnik po stronie południowej na odcinku od ul. Kraszewskiego ul. Polnej zostanie wykonany na szerokości 1,5 m z płyt betonowych 50x50x7 cm uzupełnionych od strony jezdni i zabudowy pasami z kostki kamiennej o parametrach j.w. Przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego przed przejściami dla pieszych zaprojektowano faktury ostrzegawcze koloru żółtego z mat z guzami.

3. Organizacja ruchu.
Na odcinku od ul. Kraszewskiego do zjazdu do szpitala przed ul. Polną, ulica Jackowskiego pozostanie jak dotychczas jednokierunkowa z kierunkiem jazdy do ul. Polnej z projektowanym dopuszczeniem ruchu rowerowego również w kierunku przeciwnym (bez wyznaczania kontrapasa). Na odcinku od wjazdu do szpitala do skrzyżowania z ul. Polną jezdnia będzie dwukierunkowa.

Powierzchnię skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka zaprojektowano w poziomie chodników – jako skrzyżowanie wyniesione. Skrzyżowania w strefie ograniczonej prędkości pozostawiono jako równorzędne. Na całej długości ulicy (za wyjątkiem odcinka przy szpitalu) wyznaczono pasy postojowe do parkowania równoległego. Na odcinku od ul. Kraszewskiego do zjazdu do szpitala parkowanie zaplanowano po obu stronach jezdni. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – łącznie 6 szt. – 3 na wysokości Starostwa Powiatowego, 2 przy posesji nr 40 oraz 1 przy posesji nr 43.

4. Mała architektura:
• stojaki rowerowe (26 szt.) – ustawione przy skrzyżowaniach z ul. Kraszewskiego, Wawrzyniaka i Polną oraz obok posesji nr 40 przy zjeździe do szpitala.
• ławki
• kosze na śmieci (5 szt.)

Ulotka przebudowa ul. Jackowskiego

Źródło: ZDM

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 18 kwietnia 2019