MenuMenu główne
Powiat PoznańskiEdukacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

grafikaZgodnie z Zarządzeniem nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r. określone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się od 15 maja 2023 r. złożeniem wniosku wraz z dokumentami, a kończy 24 lipca 2023 r. podaniem do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające natomiast będzie odbywało się w terminie od 25 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod adresem https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/termin/. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych mają do wyboru trzy typy szkół ponadpodstawowych: 4 letnie – Liceum Ogólnokształcące,  5 letnie – Technikum oraz 3 – letnią Branżową Szkołę I stopnia.

grafika

Uczeń kończący Branżową Szkołę I stopnia może kontynuować edukację w Branżowej Szkole II stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, gdzie istnieją możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego. Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia prowadzone jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach, dla których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w Branżowej Szkole I i II stopnia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Poznańskim na rok szkolny 2023/2024 podobnie tak jak w minionych latach odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego – NABÓR PCSS  i będzie prowadzona razem z Miastem Poznań. Do wspólnej rekrutacji z Powiatem Poznańskim przystąpiły także szkoły znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego, dla których organem prowadzącym są gminy tj.:

  • Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu,
  • Liceum Ogólnokształcące w Pobiedziskach Letnisku,
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Buku,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym,
  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym,
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

Zatem w tegorocznej rekrutacji elektronicznej udział wezmą wszystkie publiczne szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu poznańskiego.

Kandydat zainteresowany szkołami z powiatu poznańskiego, jak i miasta Poznań wskazuje swoje wybory na jednym wniosku. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 kandydat może wybrać maksymalnie 4 szkoły z Powiatu Poznańskiego i 4 szkoły z Poznania oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach. Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów. Oddział który jest pierwszy na liście, to ten do którego kandydat najbardziej chce się dostać, ostatni to ten, na którym zależy mu najmniej. Wybór placówek należy dostosować do zainteresowań oraz predyspozycji kandydatów.

Należy pamiętać, że uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia, czy do oddziałów, które wybiorą obowiązują dodatkowe kryteria i dokumenty np.:

  • w szkole, w której prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych,
  • w szkole, w której prowadzone są klasy wstępne, obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych,
  • w szkole, w której prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego lub oddziały przygotowania wojskowego, obowiązuje próba sprawności fizycznej,
  • przy wyborze kształcenia zawodowego zarówno w technikum jak i branżowej szkole I stopnia, kandydat otrzymuje skierowanie na badanie lekarskie w sposób określony przez szkołę.

Pełna lista szkół powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania biorących udział w naborze elektronicznym znajduję się na stronie internetowej Nabór PCSS pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ oraz na stronach internetowych i Facebookach placówek.

Absolwentom szkół podstawowych życzymy sukcesów w egzaminach ósmoklasisty !

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 12 kwietnia 2023