MenuMenu główne
Powiat PoznańskiEdukacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

20 maja 2024 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, absolwenci szkół podstawowych mają czas do 14 czerwca do godziny 15:00, na złożenie wniosku wraz z dokumentami. W przypadku klas dwujęzycznych, wstępnych, oddziału przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe termin mija 29 maja o godzinie 15:00.  Pełen harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod adresem https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja_ru/terminy_rekrutacja_ru/2024/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20242025/

Podobnie jak w poprzednich latach rekrutacja prowadzona jest poprzez system informatyczny NABÓR PCSS, wspólnie przez miasto Poznań i powiat poznański, a także szkoły znajdujące się na jego terenie, dla których organem prowadzącym są gminy tj.:

  • Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu,
  • Liceum Ogólnokształcące w Pobiedziskach Letnisku,
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Buku,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym,
  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym,
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

Absolwenci szkół podstawowych mają do wyboru nie więcej niż trzy szkoły z powiatu poznańskiego i trzy z Miasta Poznania. Uczniowie mogą wybrać spośród trzech typów szkół ponadpodstawowych: 4 – letnich liceów ogólnokształcących, 5 – letnich techników, oraz 3 – letnich branżowych szkół I stopnia. Dwie pierwsze kończą się egzaminem maturalnym, zaś technikum oraz branżowa szkoła I stopnia umożliwiają uzyskanie zawodu. Uczeń kończący Branżową Szkołę I stopnia może kontynuować edukację w Branżowej Szkole II stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, gdzie istnieją możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego. Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia prowadzone jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach, dla których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w Branżowej Szkole I i II stopnia.

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów. Oddział który jest pierwszy na liście, to ten do którego kandydat najbardziej chce się dostać, ostatni to ten, na którym zależy mu najmniej. Wybór placówek należy dostosować do zainteresowań oraz predyspozycji kandydatów. Należy pamiętać, że uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia, czy do oddziałów, które wybiorą obowiązują dodatkowe kryteria i dokumenty (sprawdzian kompetencji językowych, próba sprawności fizycznych, zaświadczenie lekarskie itp.).

Pełna lista szkół biorących udział w naborze elektronicznym wraz z ofertą edukacyjną znajduje się na stronie internetowej NABÓR PCSS pod adresem nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Planowane kierunki kształcenia zawodowego
W TECHNIKACH I SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA POWIATU POZNAŃSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 20 maja 2024