MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Mar 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Rozbudowa drogi – umowa

godło i herbW dniu 21 lipca 2020r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo” – etap II” w kwocie  4.416.193,64 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych określonych na kwotę 8.832.387,28 zł.

W dniu 13 października 2020r. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zawarł umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo – ETAP II od km 2+300 do km 4+100.  Zgodnie z zapisami umowy koszt realizacji inwestycji wynosi 8.473.644,66 zł.W związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji przedmiotowego zadania w dniu 25 listopada 2020r. zawarty został aneks pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim, w którym zmniejszeniu uległa wysokość dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty 3.919.265,54 zł.

Wkład własny Powiatu (w kwocie stanowiącej 50% kosztów kwalifikowalnych i całość kosztów niekwalifikowalnych) stanowi kwotę 4.554.379,12 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Poznańskiego i Gminy Kórnik.

Zakres inwestycji objęty wnioskiem to ostatni etap rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P na terenie gminy Kórnik o dł. 1,8 km w miejscowości Dachowa. Etap II inwestycji (wg etapowania przyjętego w projekcie) stanowi zakończenie rozbudowy całej drogi 2477P. 

Głównym celem i planowanym efektem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego (przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów odpowiednio doświetlone, w taki sposób, by był widoczny pieszy oczekujący na przejście i przechodzący przez przejście, budowę wyspy dzielącej na jezdni z odgięciem toru jazdy przed wjazdem do miejscowości Szczodrzykowo, wymuszającej spowolnienie ruchu samochodów). Również wymiana nawierzchni i prawidłowe odwodnienie drogi poprawią bezpieczeństwo na drodze (ograniczone zostaną sytuacje nagłego hamowania lub omijania ubytków w jezdni i zastoin wodnych).

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2020-2021. Przekazanie placu budowy wykonawcy robót  nastąpiło w dniu 16.10.2020r.

Informacje o postępach prac można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 grudnia 2020