MenuMenu główne

 

Środki finansowe z budżetu państwa

 

Powiat Poznański


Kalendarz wydarzeń

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Rozdzielono ponad 2 miliony

konkurs ofert grafika

Ponad 2,1 miliona złotych jest w tegorocznym budżecie powiatu poznańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Otwartych Konkursów Ofert. O wsparcie mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, co w szczegółowy sposób określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty można było składać w siedmiu obszarach, takich jak: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.

– Warto brać udział w Otwartych Konkursach, ponieważ daje to szansę na realizację bardzo ciekawych projektów dedykowanych mieszkańcom naszego powiatu – uważa starosta poznański Jan Grabkowski. Jakie to projekty? W tym roku dotacje przeznaczono dla 230 zadań spośród 375 ofert, które napłynęły do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wiele z nich to kontynuacja dotychczasowych działań, takich jak akcja „Serce od serca” wspierająca kobiety po mastektomii czy też „Spacer po zdrowie” dedykowany miłośnikom nordic walking.

Powiatowe dofinansowanie wesprze także takie wydarzenia jak choćby Olimpiada Senioralna, Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”, zajęcia edukacyjne dla dzieci pod nazwą „Mobilne Laboratorium”, Festiwal „Batyskaf” czy projekt z „Mapą w Lesie”. Tak jak w poprzednich latach, powiat poznański będzie także finansowo uczestniczył we współzawodnictwie sportowym szkół czy też warsztatach siatkarskich dla młodzieży w ramach kolejnej edycji Memoriału Arkadiusza Gołasia. A to tylko przykłady…

Najwięcej ofert, bo aż 151, dotyczyło zadań z kultury fizycznej. Nieco mniej, choć i w tym przypadku liczby robią duże wrażenie, napłynęło w takich obszarach jak kultura i sztuka – 72 oferty, oraz pomoc społeczna – 63 oferty. Warto również podkreślić, że w konkursie wystartowało ponad 50 nowych podmiotów wykonujących zadania na terenie powiatu poznańskiego. To tylko pokazuje, że organizacje pozarządowe dostrzegają swoją bardzo istotną rolę w aktywnym działaniu na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Ze szczegółowymi wynikami otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku można się zapoznać TUTAJ.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 16 stycznia 2023