MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu bez wyboru oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO” W 2024 R.

Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 31/2024 z dnia  28 maja 2024 r. zdecydował o zamknięciu konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2024 r., bez wyboru oferty.

W ramach konkursu  ogłoszonego na podstawie  Uchwały Nr 4918/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2024 r. została złożona jedna oferta firmy Cogito Sebastian Łaźniak (ul. Karłowicza 4, Kalisz).

Oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Zgodnie pkt 11 ogłoszenia konkursowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4918/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2024 r. od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 maja 2024