MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Zapowiedzi

Seminarium online

Pańszczyzna obraz

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ogłasza i zaprasza do współudziału w kolejnej sesji seminarium online pod nazwą „Chłop-niewolnik?” – aspekty prawne i definicyjne. Rozpocznie się ona w dniu 8 kwietnia o godz. 10.00 i potrwa do godz. 14.00.

– Podejmiemy w niej przede wszystkim kwestie definicji oraz zagadnień prawnych. Obrady zaplanowano w taki sposób, że najpierw każdy wygłosi swój 15-20 minutowy referat na wybrane zagadnienie. Spotkanie prowadzić będą: dr Mariusz Niestrawski oraz dr Arkadiusz Jełowicki. Następnie odbędzie się dyskusja, której moderatorem będzie prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – informują organizatorzy. Obrady będą się toczyć na platformie: https://go.mywebinar.com/rwxq-betc-zemt-hrxt

pańszczyna obraz

Program obrad przedstawia się następująco:
9.30 – Otwarcie pokoju spotkań
10.00 – rozpoczęcie seminarium: dr Jan Maćkowiak (dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie).
10.20 – prof. dr hab. Jan Grad „Niewolnictwo czy (tylko) poddaństwo chłopów.”(Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
10.40 – prof. dr hab. Maksymilian Stanulewicz „Chłop – podmiot czy przedmiot. Uwagi o ewolucji stanu chłopskiego w dawnym prawie polskim.” (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
11.00 – dr Bartosz Hordecki „Położenie prawne chłopstwa w Imperium Rosyjskim na przełomie wieków XVIII i XIX.” (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
11.20 – 11.40 – Przerwa
11.40 – dr hab. Cecylia Leszczyńska „Pańszczyzna i zasadność jej likwidacji: polskie spory i dyskusje na przestrzeni XIX wieku”(Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski).
12.00 – dr Piotr Kuligowski „Polskie spory o pańszczyznę, 1795-1864.” (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk).
12.20 – prof.dr hab. Olaf Bergmann „Publicystyka Wielkopolanina z lat 1848-1850 wobec chłopów i kwestii włościańskiej.” (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu / Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu).
12.40 – prof. dr hab. Adam Leszczyński „Obrońcy pańszczyzny. Struktura konserwatywnego argumentu.” (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS).
13.00 – 13.20 – Przerwa
13.20 – 14.00 – Dyskusja – moderuje – prof. zw. dr hab. Waldemar Kuligowski (Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza).

Pańszczyzna obraz

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 2 kwietnia 2021