MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu uchwały

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu ww. uchwały.

 Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 20 listopada 2023 roku, poniedziałek – w godzinach od 15:00 do 17:00 w sali nr 316 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 23 listopada 2023 roku, czwartek – w godzinach od 13:00 do 15:00 w sali nr 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Wydział Promocji  i Aktywności Społecznej, pokój nr 228, tel. 61 2228 986 lub 61 8410 740.

Uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu (…) można także przesyłać na adres e- mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 15 listopada 2023 roku do 22 listopada 2023 roku, korzystając z załączonego formularza uwag.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego (PDF) 1052.32kB

Formularz zgłoszeniowy (PDF) 525.91kB

Formularz uwag (PDF) 408.14kB

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 15 listopada 2023