MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Spotkanie noworoczne

– Albert Einstein powiedział: Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i on to robi. Tak właśnie zaczęliśmy budować kilkanaście lat temu powiat, który zawsze postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat mieszkańców – mówił podczas przemówienia noworocznego Jan Grabkowski, Starosta Poznański. Zaproszenie na spotkanie przyjęli parlamentarzyści, Marszałek Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz samorządowcy, przedstawiciele świata polityki, nauki, duchowieństwa, kultury, dyplomacji oraz świata finansów i biznesu.

– Powiat to nie firma nastawiona na zysk, to ludzie, którzy stanowią największą jego wartość. Nie zrozumie powiatu ten, kto nie wsłucha się w głos ludzi tu mieszkających. My nieustannie czynimy to każdego dnia. Z wielką pokorą i niemałą rozwagą – mówił Starosta Poznański. Jan Grabkowski tradycyjnie podczas piątkowego spotkania noworocznego wręczył Nagrody Starosty Poznańskiego, honorujące mieszkańców i podmioty z powiatu za ich aktywność gospodarczą oraz obywatelską, przyczyniającą się do rozwoju społeczności lokalnej w regionie.

Nagrodę w kategorii „przedsiębiorczość” dla spółki Novol odebrał Piotr Nowakowski. Przedsiębiorstwo docenione zostało m.in. za tak zwaną odpowiedzialność społeczną biznesu. Wyrazem ich troski o kwestie społeczne jest zapewnianie miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby te mogą odnaleźć znów sens życia i uzyskać możliwość rehabilitacji poprzez aktywność zawodową. Firma propaguje też aktywny styl życia będąc partnerem wielkich wydarzeń sportowych, wspiera zawodników i miłośników sportu motorowego. Spośród przedsiębiorstw ulokowanych w powiecie poznańskim jest jednym z najbardziej znanych w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu zostało wyróżnione w kategorii „organizacje pozarządowe”. Nagrodę z rąk starosty poznańskiego odebrał Ireneusz Zygmanowski, założyciel organizacji i jej zasłużony działacz. „Wspólna Droga” powstała w 2005 roku z inicjatywy rodzin osób niepełnosprawnych. Każdego roku organizacja wystawia bożonarodzeniowe jasełka dla mieszkańców Lubonia i okolic, będące równocześnie doskonałym przykładem integracji społecznej poprzez wspólne występy niepełnosprawnych z uczniami miejscowych szkół. Wieloletnie i konsekwentne działania „Wspólnej Drogi” doprowadziły do utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu członków w ciągu kilku miesięcy udało się zebrać fundusze na generalny remont pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

W kategorii „inicjatywy obywatelskie” wyróżniony został Eugeniusz Jacek. Działając przez ponad trzy dekady w Kole Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest prekursorem organizacji rajdów i wycieczek turystyczno–krajoznawczych służących integracji osób niepełnosprawnych. Potrzeba wspólnego działania i pomocy innym doprowadziła do utworzenia przez Eugeniusza Jacka Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu. Od 2002 roku organizował zbiorowe akcje poboru krwi, w tym dla dzieci chorych na hemofilię, białaczkę czy poszkodowanych w wypadkach drogowych. Pozyskał 113 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jako pierwszy zainicjował i przeprowadził akcje krwiodawstwa w Czerwonaku i Koziegłowach, przyczyniając się do powstania tam Klubu HDK. Eugeniusz Jacek wspólnie z mieszkańcami Swarzędza założył też Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Relacja w TVP 3 Poznań TUTAJ (od 15:56 min.)

Autor: Katarzyna Wozińska – Gracz
Zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk

Zdjęcia ze spotkania noworocznego do pobrania TUTAJ

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 12 stycznia 2018