MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024”.

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 22 września 2023