MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Starosta samorządowcem kadencji

laureaci konkursy grafika

Starosta poznański Jan Grabkowski został laureatem konkursu “Samorządowiec kadencji” organizowanego przez Portal Samorządowy. W gronie wyróżnionych znalazł się jeden marszałek, trzech starostów, trzech prezydentów miast, pięciu burmistrzów i wójtów oraz dziesięciu radnych. Celem konkursu był wybór i nagrodzenie liderów samorządowców wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, którzy dzięki mądrym i odważnym decyzjom, sprawnemu zarządzaniu przyczyniają się do rozwoju swoich gmin, powiatów i województw.

– W ostatnich latach powiat poznański był wielokrotnie nagradzany między innymi w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów. Szczególnie wysoko oceniano ten powiat w klasyfikacjach obejmujących: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie działań na rzecz społeczności gospodarki rynkowej oraz rozwiązania z zakresu edukacji, kultury i sportu. W 2018 r. starosta Jan Grabkowski został wyróżniony tytułem „Samorządowca 20-lecia” – czytamy na stronie Portalu Samorządowego.

Pomysłodawcą konkursu i koordynatorem prac kapituły z ramienia organizatora był Rafał Kerger. – Dobiega końca wyjątkowa kadencja samorządowa… Chcieliśmy na jej koniec symbolicznie uhonorować ludzi, którzy nie tylko związali życie z samorządem, ale też aktywnie w nim w tym czasie działali, mimo trudnych warunków, pandemii i napaści Rosji na Ukrainę, zmienili swoje małe ojczyzny na lepsze. To osoby, które zasługują na najwyższe laury i jako Portal Samorządowy mamy ogromną przyjemność podziękować im tą nagrodą – stwierdził redaktor naczelny Portalu Samorządowego.

Źródło: Portal Samorządowy

ROZMOWA ZE STAROSTĄ NA STRONIE PORTALU SAMORZĄDOWEGO

laureaci konkursy grafika

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 23 marca 2024