Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom ulegają terminy imprez

<< Cze 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Edukacja

Stypendia i nagrody wręczone

Uczestnicy uroczystości wręczenia nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu, podczas XIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu, wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański. Podczas sesji przedstawiona została również informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz najzdolniejsi uczniowie.

Na rok szkolny 2019/2020 stypendia Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało aż 76 uczniów, natomiast Nagrody Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia wręczone zostały 25 uzdolnionym uczniom. O stypendium Rady Powiatu w Poznaniu ubiegać się mogli uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez powiat poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium było uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki, równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego w kwocie 250 zł netto miesięcznie.

Uczniowie, którym przyznano stypendium Rady Powiatu w Poznaniu:

Zespół Szkół w Kórniku: Maja Hipś, Gracjan Kuncewicz, Mateusz Robak, Jagoda Tomczak, Jakub Urbaniak, Wojciech Lesiński, Krzysztof Dubert, Oliwia Kowalewska, Martyna Piasecka.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie: Aleksandra Makosz, Adrianna Julia Zahraj, Amira Maria Tim, Paulina Michalska, Aleksandra Wojtaszek, Zuzanna Magdalena Wincior, Gracjana Jankowska, Małgorzata Krystyna Ludwiczak, Natalia Jajczyk, Jakub Bursy, Maksymilian Cieczka, Sandra Konieczna, Martyna Trocholepsza, Maria Anna Matuszewska, Marta Organiściak, Michał Wojtkowski, Monika Schütz, Zofia Morszner, Wiktoria Tylko.

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu: Weronika Żukowska, Natalia Borowik, Julia Sobucka, Maja Karkowska, Sandra Korcz, Marta Chęcińska, Weronika Purcel, Paweł Jóźwiak, Anna Bąk, Piotr Nowicki, Jarosław Nowak, Mateusz Sobczyński, Emilia Jankowska, Filip Pawiński, Julita Torchała, Mateusz Ratajczak, Martyna Kubiak, Maja Maćkowiak.

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu: Marta Stanisławska, Martyna Magdalena Jankowiak, Agata Marta Woszczyk, Maria Pindara, Marcel Tomasz Ratajski, Kacper Jungermann, Gabriela Magdalena Wojtkowiak, Natalia Weronika Pleszewa, Joanna Majdańska, Agnieszka Michałowska, Miłosz Jarosław Tresenberg.

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie: Kinga Ściepura, Marcelina Felerska, Paweł Stocki, Angelika Frąckowiak, Jakub Bąbelek, Wiktoria Sikorska, Klaudia Walkowiak, Katarzyna Wojewoda.

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy: Izabela Gromna, Aleksandra Krawczyk, Mateusz Golon, Aleksandra Krzemińska, Julita Kubiś, Filip Rokicki, Piotr Artur Przybył, Natalia Jankowiak.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie: Kamil Lala, Przemysław Łuczak.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach: Hanna Zmuda.

Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można było otrzymać w jednej z poniższych kategorii:

– jako uczeń szkoły prowadzonej przez powiat poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymali laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.
– jako uczeń branżowej szkoły I stopnia, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez powiat poznański spełnił następujące kryteria: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych; uzyskał średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania; nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

Uczniowie nagrodzeni za wybitne osiągnięcia otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 1000 zł do 4000 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu: Róża Agnieszka Prokopowicz (osiągnięcia sportowe w karate tradycyjnym), Zofia Sabina Budzyńska (osiągnięcia sportowe w jeździectwie), Jan Mariusz Modzelewski (osiągnięcia sportowe w kolarstwie szosowym).

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie: Mikołaj Lis (osiągnięcia sportowe w tenisie ziemnym).

Ponadto uczniowie szkół branżowych I stopnia nagrodzeni zostali kwotą w wysokości 600 zł:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu: Alex Wesołowski, Daniel Rożek, Adam Wieczorek, Michał Koperski, Dawid Szczeciński, Piotr Jakubowski, Patryk Łuc, Szymon Przymus, Norbert Lewandowski.

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy: Zuzanna Kalemba, Bartosz Goraj, Natalia Klocek.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie: Oliwia Drzewiecka, Martyna Maria Szafraniak.

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie: Jakub Karol Urbanowicz, Kamil Krause, Rozalia Owczarzak, Natalia Nowak, Natalia Miłoszewska, Anna Hencel, Karina Kałasz.

Autor: Agnieszka Przybylska

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 października 2019


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum