MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Szansa na lepsze połączenie

podpisanie umowy

Przedstawiciele Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka: przewodniczący Zarządu ZMPZ Marian Szkudlarek i członek Zarządu ZMPZ Marcin Wojtkowiak oraz burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisali list intencyjny ws. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187. Podpisanie listu intencyjnego jest deklaracją stron do podjęcia wspólnych działań w zakresie opracowania koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187, która łączy Murowaną Goślinę z Obornikami. Data podpisania listu intencyjnego okazała się symboliczną, ponieważ dzień wcześniej został wyłoniony wykonawca obwodnicy Obornik w ciągu drogi krajowej S11, z którą docelowo ma łączyć się przebudowana droga nr 187.

Podpisujący zwrócili uwagę na to, że przebudowa drogi to szansa na aktywizację terenów gospodarczych, poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerowym oraz samochodowym, a także szybszy i bardziej komfortowy dojazd mieszkańców północnej części powiatu poznańskiego nad morze. Podkreślili także, jak ważna i obiecująca jest współpraca międzygminna oraz ta w ramach jednej z najbardziej aktywnych aglomeracji w Polsce, czyli Metropolii Poznań. Sygnatariusze listu zadeklarowali podjęcie wspólnych działań na rzecz wypracowania koncepcji przebiegu drogi, optymalnej w zakresie finansowym, technicznym oraz prawnym.

Informacja prasowa

podpisanie umowyfot: Barbara Wicher

 

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 21 marca 2024