MenuMenu główne

 

Środki finansowe z budżetu państwa

 

Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez
<< paź 2021 >>
pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Obszar Natura 2000 Dolina Średzkiej Strugi i Maskawy

Mała ostoja obejmująca fragment niewielkiej doliny rzecznej z mozaiką podmokłych łąk, pól, dawnych wyrobisk potorfowych, zbiorowisk szuwarowych, olsów i łozowisk oraz kompleks stawów rybnych. Ważna w skali kraju ostoja lęgowa rybitwy czarnej, a także istotny punkt przystankowy dla migrujących ptaków blaszkodziobych, szczególnie gęsi.

Ostoja obejmuje doliny niewielkich dopływów Warny przecinających Równinę Wrzesińską – obszar rolniczy o niedużym zalesieniu. Rozciąga się między miejscowościami Szczodrzykowo i Miłosław. Dno doliny zajęte jest głównie przez ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska oraz silnie zarośnięte roślinnością szuwarową dawne wyrobiska potorfowe. Największy kompleks torfianek znajduje się w rejonie Środy Wielkopolskiej, zajmuje on powierzchnię ponad 100 ha. W zachodniej części ostoi, w rejonie miejscowości Szczodrzykowo i Pierzchno, znajdują się dwa płytkie zbiorniki retencyjne (o powierzchni kilku-kilkunastu hektarów) zbudowane na potrzeby nawadniania okolicznych pól uprawnych. We wschodniej części ostoi leży duży kompleks stawów rybnych w Miłostawiu otaczanych lasami oraz polarni uprawnymi. W okresie wiosennych wezbrań znaczna część ostoi jest silnie podtopiona lub zalana. Największe powierzchnie zalewowych łąk położone są w rejonie Środy Wielkopolskiej oraz Nietrzanowa.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 13 lutego 2014