MenuMenu główne
Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Unieważnienie konkursu

Wobec faktu, iż w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 nie została złożona żadna oferta Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2157/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. unieważnił otwarte konkursy ofert. Uchwała Nr 2157/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. poniżej.

Uchwała ogłoszenie konkursu i naboru – unieważnienie

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 26 kwietnia 2021