MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Sty 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Wnioski o pożyczkę

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 pracowników, prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020 r.), o której mowa w art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568)

Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek o przyznanie dostępne są na naszej stronie internetowej:
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub w przypadku wystąpienia trudności także w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań lub złożyć osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w holu budynku, wejście do Urzędu od strony parkingu).

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8345 645, 61 8345 696 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej tarcza1@poznan.praca.gov.pl, tarcza2@poznan.praca.gov.pl.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 3 kwietnia 2020