Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Lut 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Wyniki OKO 2020

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

Informujemy również, iż w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Poznaniu otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku wpłynęły dwie oferty, które nie spełniły wymogów formalnych.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w art. 13 ust. 2 tejże ustawy.

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału

Redaktor: Andrzej Och
Opublikowano: 15 stycznia 2020


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum