MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Wyróżnienie i powód do dumy

Jan Grabkowski

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Agnieszka Buczyńska powołała Radę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego trzeciej kadencji. Jej przewodniczącym został Piotr Stec, a w jej składzie znalazł się m.in. starosta poznański Jan Grabkowski. – To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy – stwierdził starosta na swoim profilu.

– Narodowy Instytut Wolności jest instytucją odpowiedzialną za wspieranie inicjatyw, działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu. Obszary te od dawna są mi bardzo bliskie, dlatego tym bardziej cieszę się, że będę mógł służyć obywatelom i wraz z nimi budować społeczeństwo obywatelskie. Powiat poznański również aktywnie wspiera tak zwany trzeci sektor między innymi poprzez udzielanie dotacji oraz organizację spotkań w ramach Dni Organizacji Pozarządowych – dodał.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję.

Jan Grabkowski

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 24 lutego 2024