MenuMenu główne

 

Środki finansowe z budżetu państwa

 

Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz wydarzeń
<< lip 2022 >>
pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Zarząd z absolutorium

Sesja Rady Powiatu w Poznaniu

Podczas XLI sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła się 15 czerwca, radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Poznaniu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. – To był dobry budżet, jasny i przewidywalny. Dochody zrealizowaliśmy w ponad 100 procentach, a wydatki prawie w 95 procentach. Praktycznie wykonaliśmy też wszystkie nasze zadania i inwestycje. A było ich naprawdę dużo – mówił starosta poznański Jan Grabkowski.

– Budżet powiatu poznańskiego w porównaniu z innymi powiatami jest bardzo duży. W minionym roku nasze dochody okazały się wyższe niż planowane, zarówno te z PIT-u, jak i w mniejszym stopniu z CIT-u. Te pierwsze wynikają zarówno ze wzrostu liczby ludności w powiecie, jak również z wyższych zarobków naszych mieszkańców. Zobaczymy co przyniesie nam ten rok. Opozycja próbowała nam wmówić, że Polski Ład to była dobra reforma. Taka jednak nie była i nie będzie, co podkreślają także inni samorządowcy – dodał.    

W ubiegłym roku dochody samorządu wyniosły prawie 456,5 mln zł, a wydatki ponad 457,5 mln zł. Od lat niezmiennie najwięcej pieniędzy wydawanych jest na inwestycje drogowe, oświatę i politykę społeczną. W ubiegłorocznym budżecie znalazły się też środki na stypendia socjalne dla Białorusinów czy dofinansowanie działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu. Nie zabrakło też środków na ochronę zdrowia, zabytki, bezpieczeństwo czy działania proekologiczne. Jak przyznawali samorządowcy, kolejny rok pokazał, że mimo pandemii, rosnącego podatku „janosikowego” (44,6 mln zł) i niewystarczającej subwencji oświatowej – kondycja finansowa samorządu ma się dobrze.

Blisko 120 mln zł powiat wydał na zarządzanie drogami. Dzięki tym środkom m.in. zakończono trwające kilka lat przebudowy dróg: Iwno – Pobiedziska i Gądki – Szczodrzykowo. Powstała obwodnica Głuchowa. Przebudowane zostały drogi Buk – Szewce i Latalice – granica powiatu. Wiele inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu to zadania wieloletnie. W zeszłym roku trwały prace projektowe i przygotowania do budowy tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy, budowy drogi Borówiec – Krzesiny, a także budowy mostu na Warcie i nowej drogi Luboń – Czapury. Rozpoczęła się też przebudowa drogi Rokietnica – Napachanie. Na realizację inwestycji i przygotowania do kolejnych powiat poznański wydał w 2021 roku ponad 66 mln zł.

Natomiast na lokalny transport zbiorowy przeznaczono prawie 2,9 mln zł. Pieniądze wsparły m.in. przewozy autobusowe w ramach PKS-u. Natomiast Poznańską Kolej Metropolitalną dofinansowano kwotą ponad 1,6 mln zł.
Podobnie jak w minionych, tak i w ubiegłym roku, trzeba było dołożyć do oświaty. W sumie wydano ponad 103 mln zł, przy subwencji oświatowej na poziomie 63 mln zł. Jednym z większych wydatków było zagospodarowanie terenu wokół ZS w Bolechowie wraz z ogrodzeniem, strefami rekreacyjnymi, zielenią, placem przed szkołą, parkingami oraz oświetleniem i monitoringiem (2,27 mln zł). Z kolei 2 mln zł wyniosła dotacja dla Poznania w ramach szkolnictwa specjalnego.

Ponad 62 mln zł stanowiły wydatki na politykę społeczną, która obejmuje m.in. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej oraz domu dla rodziców wychowujących samotnie dzieci i kobiet w ciąży w Lisówkach (łącznie ponad 6,5 mln zł). Ponad 3,8 mln zł przeznaczono na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kosztowała ponad 2 mln zł. Ponad 18 mln zł wydano na Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Prawie 22 mln zł powiat poznański przeznaczył w roku ubiegłym na rodziny, w tym pieczę zastępczą (ponad 8,3 mln zł) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze (prawie 13,3 mln zł), tj. dwa Domy Dziecka w Kórniku-Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Dom Rodzinny w Swarzędzu. W 2021 roku przeciw grypie zaszczepiono 1095 seniorów, a przeciw HPV – 678 dzieci.

Nie brakowało też pieniędzy na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. I choć nie jest to zadanie własne powiatu, działalność służb mundurowych wsparta została kwotą prawie 3,3 mln zł. Ponad 15 mln zł wydano na zadania związane z geodezją i kartografią. Wraz z nową siedzibą PODGiK-u na poznańskim Franowie, w ub. roku m.in. wprowadzono kolejne e-usługi: cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych i II etap budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań. W roku 2021 otwarta została nowa siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Ten najnowocześniejszy obiekt w kraju kosztowała blisko 30 mln zł. Inwestycja sfinansowana została z budżetu powiatu poznańskiego. Obecnie ośrodek w swojej pracy wykorzystuje osiem różnych e-usług i obsługuje aż 98 procent wszystkich prac geodezyjnych.

Ponad 600 tys. zł pochłonęły wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2. Zakupione zostały m.in. artykuły dezynfekujące, środki czystości, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, lampy bakteriobójcze i wirusobójcze dezynfekujące, dozowniki do płynów, ozonatory zabezpieczające pracowników Starostwa i uczniów powiatowych szkół przed skutkami epidemii. Ochrona środowiska kosztowała powiat 2,8 mln zł. W tym m.in. za ponad 512 tys. zł likwidowano wyroby azbestowe. A blisko 2 mln zł przeznaczono na pozbycie się tzw. „kopciuchów” (udzielono 285 dotacji).

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego powiat poznański przekazał ponad 5,2 mln zł. Wsparcie w wysokości 0,5 mln zł otrzymał Teatr Muzyczny w Poznaniu. Ochrona zabytków i opieka nad nimi kosztowała powiat ponad 3,6 mln zł. 400 tys. zł zyskał zespół klasztorny franciszkanów w Poznaniu, a 250 tys. zł miasto i gmina Kórnik na prace konserwatorskie przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Natomiast blisko 2,2 mln zł przeznaczone zostało na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 15 czerwca 2022