MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Koronawirus

Komunikat starosty

Starosta poznański przy biurku

Komunikat starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego z dnia 21 maja 2020 roku:

Informuję, iż od 16 maja 2020 r weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 3. Na mocy jej zapisów 24 maja br. tj. w najbliższą niedzielę, „odmrożeniu” ulegają wszystkie terminy administracyjne. Powyższe oznacza, że:

– postępowania, dla których terminy się nie rozpoczęły, zaczynają swój bieg,
– terminy postępowań, które w związku z sytuacją epidemiczną uległy zawieszeniu, zostają wznowione i biegną dalej.

W związku z tym, proszę naszych mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na daty wynikające z już wszczętych postępowań, a co za tym idzie dopełniali wszelkich formalności określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przypominam ponadto, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w czasie trwania epidemii, funkcjonuje specjalny system udzielania informacji, dedykowany dla poszczególnych typów spraw:

– Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – tel. 61 8410 500,
– Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej – tel. 61 8 410 504
oraz 618410 517,
– Wydział Komunikacji i Transportu – tel. 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538
– Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 61 8410 552,
– Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – tel.61 2228 859

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 22 maja 2020