MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Konkurs ofert – Dom Samopomocy 2024

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4489/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.   

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Uchwała nr 4489 z dnia 13.11.2023r

Załącznik nr 1 do uchwały – ŚDS_ogłoszenie konkursowe_2024 r (pdf)

Załącznik nr 1 do uchwały – ŚDS_ogłoszenie konkursowe_2024 r. (docx)

wzór oferty (pdf)

wzór oferty (docx)

wzór sprawozdania (pdf)

wzór sprawozdania (docx)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 14 listopada 2023