MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO 2015 (I ogłoszenie)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2015 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2015.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2014 roku, do godz. 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 lutego 2015 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2015 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert w roku 2015

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

Wzór sprawozdania

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 14 listopada 2014