MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Konkurs ofert – warsztaty Zdrowy Senior

Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4101/2023 z dnia 31.05.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

W ramach Zadania planuje się organizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących zaburzeń poznawczych, depresji, zaburzeń nastroju, udarów i powikłań neurologicznych po chorobie COVID-19 u osób starszych, adresowanych do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla seniorów. Szczegółowe informacje o przedmiocie Zadania w ogłoszeniu konkursowym.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2023 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

uchwała
ogłoszenie
wzór umowy
formularz ofertowy (pdf)
formularz ofertowy (docx)
wzór sprawozdania z realizacji zadania
regulamin komisji konkursowej

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 31 maja 2023