MenuMenu główne

 

Środki finansowe z budżetu państwa

 

Powiat Poznański


Kalendarz wydarzeń
<< lis 2022 >>
pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Nabór do Powiatowej Rady Rynku Pracy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

W związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy,  powołanej Zarządzeniem Starosty Poznańskiego Nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Starosta Poznański ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023 – 2027.

Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:

  • terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
    o Radzie Dialogu Społecznego;
  • terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Starosta może powołać trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. W związku z powyższym, Starosta Poznański pisemnie zaprosił  podmioty określone ustawą, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków Rady, należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2022 r. osobiście w: Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”.

lub listownie na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na karcie zgłoszenia, z uwzględnieniem opisu kariery zawodowej i informacji potwierdzających osiągnięcia i doświadczenie  kandydata w zakresie rynku pracy.

 Do zgłoszenia należy załączyć:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych ( druk w załączniku),
  2. statut organizacji.

Jednocześnie informujemy, że Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu zostanie powołana przez Starostę Poznańskiego, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Poznania. Skład osobowy Rady zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej powiatu poznańskiego oraz na stronie www.powiat.poznan.pl Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8 (I piętro); Tel. (61) 8410-556; 8410-533.

karta zgłoszenia

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 23 listopada 2022