MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

O pomocy społecznej na sesji

sesja rady powiatu w poznaniu

W środę, 20 marca odbyła się LX sesja Rady Powiatu w Poznaniu. W jej trakcie m.in. przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o czym mówiła jego dyrektorka Anna Czerniak. Ona też poinformowała o organizacji Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2023 roku. Przypomnijmy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego, realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Sprawozdanie z działalności PCPR Poznań 2023

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 20 marca 2024