MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

OKO w powiecie 2024

grafika oko

2 150 000 złotych przeznaczył powiat poznański na dotacje w ramach otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. Takie wsparcie otrzymały 238 wydarzenia realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty do tego uprawnione. – W sumie napłynęło do nas ponad 350 ofert, z czego 50 nie spełniło wymogów formalnych. O dofinansowanie można się było ubiegać w takich obszarach jak edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, a także ratownictwo i ochrona ludności. Cieszy, że z każdym rokiem pojawiają się nowe podmioty składające oferty. Tym razem było ich 42 – mówi Andrzej Och z Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Najwięcej bo 700 tysięcy złotych przeznaczono na dotacje w ramach kultury fizycznej. – W tej kategorii złożono aż 141 oferty, z czego dotacje otrzymały 84 zadania. Wszystkie środki też rozdysponowano – dodaje. Jako ciekawostkę można podać, że powiatowe wsparcie trafi do przedstawicieli aż 35 dyscyplin sportowych. Są to: badminton, bocci, break dance, brazylijskie ju-jitsu, brydż, futsal, hokej na trawie, jeździectwo, judo, joga, kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, łucznictwo konne, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, siatkówka plażowa, sumo, szachy, pływanie, taekwondo, tenis stołowy, tenis stołowy dźwiękowy, tenis ziemny, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, zumba oraz żeglarstwo.

Pół miliona złotych przeznaczono dla organizacji działających w ramach kultury i sztuki. Tam wspartych zostanie 50 zadań z 74 zgłoszonych ofert. W tej grupie znalazły się m.in. takie imprezy jak Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu, Smoleń Wiecznie Żywy czy XXIV Światowy Przegląd Folkloru Integracje. Podobna suma, bo 450 tysięcy złotych trafi na 46 zadań w obszarze pomoc społecznej. W tym przypadku, podobnie jak w kulturze fizycznej, wszystkie środki rozdysponowano. Sztandarowymi imprezami wspieranymi przez powiat są tutaj XII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Zlot Talentów” czy też ciesząca się wielkim powodzeniem wśród osób starszych Powiatowa Olimpiada Senioralna.

Wiele ofert, bo 35 złożono w kategorii turystyka. Dotacje otrzymało 28 z nich. Są to przede wszystkim rajdy, spływy czy też imprezy integracyjne. Wspierana będzie też akcja pod nazwą Zielone Punkty Kontrolne. Na dofinansowanie zadań w ramach ochrony i promocji zdrowia przeznaczono z kolei 120 tysięcy złotych. Dotacje otrzymało 17 ofert z 19 złożonych. 90 kolejnych tysięcy złotych przeznaczono na wsparcie oferty edukacyjnej. W tym przypadku zadań zgłoszono 25, z czego 12 uzyskało dotacje. W obu tych obszarach wszystkie środki zostały rozdysponowane. Podobnie było w kategorii ratownictwo i ochrona ludności. Tutaj rozpatrywano trzy wnioski; jeden wsparto finansowo sumą 70 tysięcy złotych.

Komunikat o wynikach Otwartych Konkursów Ofert (OKO) na stronie: 

powiat.poznan.pl/otwarte-konkursy-ofert-wyniki-na-rok-2024/

 

Imprezy na drogach powiatowych

Wykorzystanie dróg powiatowych na potrzeby na przykład imprez biegowych czy rowerowych należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. Rozkład tych dróg można sprawdzić na stronie Zarządu Dróg Powiatowych. Organizator imprezy zobowiązany jest także do złożenia wniosku na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Taki wniosek, z załącznikami, jest dostępny na stronie www.bip.powiat.poznan.pl. Wykorzystanie dróg gminnych należy uzgodnić z burmistrzem/wójtem gminy/miasta.

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 stycznia 2024