MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Lis 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Pomoc prawna – konkurs

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1645/2020 z dnia 21 października 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego).

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2021 ROKU”. Ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty do pobrania poniżej.  

Ogłoszenie konkursowe na 2021 r.
Uchwała
Wzór oferty (pdf)
Wzór oferty (docx)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 21 października 2020