MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Mar 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Pożyczka Płynnościowa

WARP Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały umowę, dzięki której WARP ma w ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw pod nazwą Pożyczka Płynnościowa.

plakat

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej. Podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa:

· dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)

· dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego

· dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować

· kwota pożyczki do 300.000,00 zł

· oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty

· nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy

· okres spłaty do 72 miesięcy

· karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

· możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące

· jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę

· dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie

· bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji

· pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.: kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku

· termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki

· termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

Zapytaj o Pożyczkę Płynnościową na e-mail: fundusz@warp.org.pl lub pod  tel.: 61 65 06 362 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 333.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 5 maja 2020