MenuMenu główne
Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez
<< wrz. 2021 >>
pon.wt.śr.czwpt.sob.niedz.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Profilaktyka i szczepienia

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPVw 2021 roku (kontynuacja)

Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o kontynuacji w 2021 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, w ramach którego prowadzone są szczepienia profilaktyczne oraz edukacja zdrowotna.

W bieżącym roku Program adresowany jest do:

 • dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r., zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz
 • uzupełniająco dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę szczepionki
  w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2020 r.

Realizatorem ww. Programu, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursów ofert, został wybrany podmiot wykonujący działalność leczniczą – EDICTUM PLUS Sp. z o.o.

Poniżej przekazujemy następujące informacje:

SZCZEPIENIA DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2007 – II DAWKA

Planowany termin podania II dawki szczepionki 9-walentnej to listopad/grudzień br. Szczegółowy harmonogram szczepień II dawką zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

SZCZEPIENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2006

Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez Powiat Poznański mogą zgłaszać się na szczepienie, bez wcześniejszej rejestracji:

 • we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00

oraz

 • w czwartki w godz. od 14:00 do 16:00.

Dyżury będą odbywać się w siedzibie realizatora Programu tj. Edictum PLUS Sp. z o.o. (Poznań, ul. Mickiewicza 31, 1 piętro, gabinet nr 100).

Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.

(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r. W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Realizatorem Programu pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.edictum.pl, w zakładce PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” jest finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

——————————————————————-

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja)

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI Z ROCZNIKA 2007 (ZAPISANYCH NA LISTACH REZERWOWYCH
Z uwagi na brak zgłoszeń osób uprawnionych do szczepień uzupełniających z wykorzystaniem szczepionki czterowalentnej (dot. dzieci, które rozpoczęły szczepienia w ramach Programu realizowanego przez powiat poznański w 2020 r., którym upłynął ostateczny termin podania III dawki szczepionki) istnieje możliwość skorzystania z pełnego cyklu szczepień (trzy dawki) przez 5 dzieci z rocznika 2007, które zapisane zostały na listy rezerwowe.

Rodzice/opiekunowie prawni wskazanych osób zainteresowani zaszczepieniem dzieci na powyższych warunkach (z wykorzystaniem szczepionki 4-walentnej) proszeni są o pilny kontakt z wykonawcą Programu tj. firmą Edictum Plus (tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181).

Ostateczny termin rozpoczęcia szczepień z wykorzystaniem szczepionki 4-walentnej w ramach tegorocznego Programu to 19 sierpień 2021 r. Termin ten umożliwi podanie pełnego cyklu szczepień tj. trzech dawek, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki (druga dawka co najmniej 1 miesiąc po pierwszej dawce, trzecia dawka co najmniej 3 miesiące po drugiej dawce), do 31.12.2021 r. O możliwości skorzystania ze szczepień będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania ze szczepień dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.edictum.pl, w zakładce PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.

SZCZEPIENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2006
Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez Powiat Poznański mogą zgłaszać się na szczepienie, bez wcześniejszej rejestracji:

– we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00
oraz
– w czwartki w godz. od 14:00 do 16:00.

Dyżury będą odbywać się w siedzibie realizatora Programu tj. Edictum PLUS Sp. z o.o. (Poznań, ul. Mickiewicza 31, 1 piętro, gabinet nr 100). Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.

(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r. W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Realizatorem Programu pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.edictum.pl, w zakładce PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” jest finansowany ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

——————————————————————-

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja)

W związku z wyczerpaniem ustalonych dla gmin limitów szczepień przeciwko HPV z dniem 18 czerwca br. zakończono zapisy na listy rezerwowe. Jeżeli osoba zapisana na listę chętnych do szczepień podjęła decyzję o rezygnacji ze szczepień, proszona jest o PILNE poinformowanie o tym fakcie realizatora Programu – Przychodnię Edictum PLUS (tel.: 573 149 181 lub e-mail: edictumplus@edictumplus.pl)

UWAGA !
Ze względu na schemat szczepienia szczepionką Gardasil 9 (druga dawka 6 miesięcy po pierwszej) na podanie I dawki można zgłaszać się tylko do 24 czerwca 2021 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości skorzystania z pełnego cyklu szczepień, który zapewnia nabycie pełnej odporności.
Rodzice/opiekunowie prawni młodzieży zapisanej w poszczególnych gminach na listy rezerwowe będą informowani poprzez wiadomość sms (na numer telefonu podany podczas rejestracji) o możliwości zgłoszenia się na przyjęcie I dawki szczepionki w konkretnym dniu.

SZCZEPIENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2006
Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez powiat poznański mogą zgłaszać się na szczepienie, bez wcześniejszej rejestracji:
– we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00
oraz
– w czwartki w godz. od 14:00 do 16:00.

Dyżury będą odbywać się w siedzibie realizatora Programu tj. Edictum PLUS Sp. z o.o. (Poznań, ul. Mickiewicza 31, 1 piętro, gabinet nr 100). Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.
(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r. W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Realizatorem Programu pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.edictum.pl, w zakładce PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” jest finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

——————————————————————-

 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja)

WAŻNE!

Zgonie z wcześniejszymi informacjami Wykonawca Programu  (firma Edictum Plus Sp. z o.o.) wyznaczył dodatkowe terminy umożliwiające zgłoszenie się dzieci z rocznika 2007 na podanie I dawki szczepionki (dotyczy dzieci zapisanych, które do tej pory nie zgłosiły się na szczepienie) oraz dzieci, które realizują szczepienia uzupełniające (podanie drugiej lub trzeciej dawki).

Dyżury będą odbywać się do odwołania, w siedzibie Edictum PLUS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, Poznań (1 piętro, gabinet nr 100), od 08.06.2021 r.:

 • we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00

oraz

 • w czwartki w godz. od 14:00 do 16:00.

Rodzice/opiekunowie prawni młodzieży zapisanej w poszczególnych gminach na listy rezerwowe będą informowani poprzez wiadomość sms (na numer telefonu podany podczas rejestracji) o możliwości zgłoszenia się na przyjęcie I dawki szczepionki w konkretnym dniu.

Z uwagi na schemat szczepienia szczepionką Gardasil 9 (druga dawka 6 miesięcy po pierwszej dawce)
na podanie I dawki można zgłaszać się tylko do 24 czerwca 2021 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości skorzystania z pełnego cyklu szczepień, który zapewnia nabycie pełnej odporności.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych, którzy nie zgłosili się na szczepienia i rezygnują z udziału w Programie o niezwłoczne poinformowanie o tym Wykonawcy Programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Realizatorem Programu pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181.

Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o kontynuacji w 2021 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, w ramach którego prowadzone są szczepienia profilaktyczne oraz edukacja zdrowotna.

W bieżącym roku Program adresowany jest do:

 • dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r., zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz
 • uzupełniająco dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę szczepionki
  w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2020 r.

Realizatorem ww. Programu, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursów ofert, został wybrany podmiot wykonujący działalność leczniczą – EDICTUM PLUS Sp. z o.o.

W ramach Programu dzieci urodzone w 2007 r. będą szczepione dziewięciowalentną szczepionką zabezpieczającą przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego wywołanym przez typy
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58.

Cykl szczepień składa się z 2 dawek. Harmonogram szczepień:

 • I dawka maj – czerwiec 2021
 • II dawka listopad – grudzień 2021

ZAPISY NA SZCZEPIENIA – DOTYCZY DZIECI URODZONYCH W 2007 R.:

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o możliwości skorzystania ze szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapisy na szczepienia dla dzieci z rocznika 2007 przyjmowane są od 12 maja 2021 r.

 • pod numerami telefonów: 61 847 04 54 oraz 573 149 181
 • na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.comUwaga!!! Zakres niezbędnych danych wymaganych w zgłoszeniu dostępny jest na stronie internetowej: edictum.pl,
  w zakładce: PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021
 • osobiście – w siedzibie przychodni Edictum PLUS – Poznań, ul. Mickiewicza 31, pokój 120
  (1 piętro) w godz. od 9:00 do 15:00.

Szczepienia dzieci z rocznika 2007 rozpoczęły się 18 maja 2021 r., zgodnie z szczegółowym harmonogram szczepień dla poszczególnych gmin dostępnym  TUTAJ. 

Dzieci, które zostały już zapisane na konkretny dzień proszone są o zgłaszanie się zgodnie
z ustaleniami.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez Powiat Poznański mogą zgłaszać się na szczepienie w podanych wyżej terminach, bez wcześniejszej rejestracji.

Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.

(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r.
W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).

EDUKACJA ZDROWOTNA:

Program obejmuje również edukację zdrowotną dotyczącą zapobiegania nowotworom szyjki macicy
i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, która ze względu
na sytuację epidemiologiczną będzie prowadzona online poprzez udostępnienie na stronie internetowej prezentacji multimedialnych adresowanych do młodzieży oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Prezentacja dla rodziców:  https://www.youtube.com/watch?v=c-dOdZqtsHo

Prezentacja dla młodzieży: https://www.youtube.com/watch?v=Iz4e16zfNUM

Prezentacje dostępne są również na stronie internetowej: www.edictum.pl, w zakładce: PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące Programu prosimy o kontakt z Wykonawcą Programu pod numerem telefonu: 61 847 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30.

Pytania można kierować również na adres e-mail: edictumplus@edictumplus.pl

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.edictum.pl, w zakładce PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” jest finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

————————————————————-

Narodowy Program Szczepień
przeciw COVID-19

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie szczepień przeciw COVID-19 wśród obywateli Polski.

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Przepustką do szczepienia jest e-skierowanie. Jest ono wystawiane zgodnie z kolejnością szczepień, dla konkretnych grup zawodowych lub roczników.
Rząd na bieżąco przekazuje informacje o otwarciu rejestracji dla kolejnych grup wiekowych i zawodowych. Na początku, w ramach etapu 0 do szczepień przystąpiły służby medyczne, pracownicy i podopieczni domów pomocy społecznej, także osoby najstarsze i przewlekle chore – wszyscy, ci którzy są najbardziej zagrożeni na zakażenie, ale też mają najmniejszej szanse na pokonanie choroby lub uniknięcie ciężkich powikłań.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień poszczególnych grup dostępne są TUTAJ.

E-SKIEROWANIE

E-skierowanie to dokument, który uprawnia do przyjęcia szczepionki. W większości przypadków jest ono generowane automatycznie dla osób, które mogą zapisywać się na szczepienie. Na bieżąco przekazywane są informacje o tym, które grupy zawodowe czy roczniki mogą rejestrować się
na przyjęcie szczepionki. Jeśli przyszła już Twoja kolej, to znaczy, że masz już wystawione e-skierowanie. Tylko w niektórych przypadkach pacjenci zgłaszają się do lekarza po ten dokument. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dana osoba nie ma numeru PESEL, lub w przypadku konkretnych pacjentów z wskazanymi chorobami – są oni o tym poinformowani. E-skierowanie ważne jest 90 dni!

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE

Każda osoba, która ma e-skierowanie może zapisać się na szczepienie. Jest kilka sposobów, aby to zrobić:
• zadzwoń na infolinię 989,
• zarejestruj się online przez e-Rejestrację,
• wyślij SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333 333,
• zapisz się bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie),
• skorzystaj z punktu drive-thru (szczegóły TUTAJ)

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form rejestracji dostępne są TUTAJ.

SZCZEPIENIA WYJAZDOWE

Wyjazdowe punkty szczepień dojeżdżają do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. Są to tzw. pacjenci leżący. Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień, wystarczy zadzwonić do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki przyjmą zgłoszenie pacjenta lub opiekuna. Jeśli stan zdrowia zgłoszonej osoby kwalifikuje się do szczepienia w domu – przychodnia POZ przekaże informację do wyjazdowego punktu szczepień.

Ważne! Na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989. Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną przychodnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten i tak skieruje w pierwszej kolejności do POZ/pielęgniarki opieki długoterminowej.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień pacjentów w domu dostępne są TUTAJ.

BEZPŁATNY TRANSPORT NA SZCZEPIENIA

Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19 mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. W tym celu gminy zorganizowały specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy. W każdej gminie został wskazany numer telefonu, pod którym osoby uprawnione zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu do punktu szczepień (wykaz numerów telefonów dostępny jest TUTAJ).

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnego transportu na szczepienia dostępne są TUTAJ.

PUNKTY SZCZEPIEŃ DRIVE-THRU

Nowym rozwiązaniem są punkty szczepień drive-thru, gdzie szczepionkę można przyjąć, nie wychodząc z samochodu. Na szczepienie w tej formie możesz zapisać się przez infolinię, Internetowe Konto Pacjenta oraz kontakt telefoniczny z punktem drive-thru.

W punktach drive-thru obowiązują specjalne zasady. Przyjazd na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem i wypełnionym formularzem, obowiązek pozostania w aucie – to tylko niektóre z nich. Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego sposobu szczepień znajdziesz TUTAJ.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA DLA MŁODZIEŻY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Szczepienia dla nastolatków – rejestracja młodzieży w wieku 16 i 17 lat

Od 17 maja, została otwarta rejestracja dla osób powyżej 16. roku życia. Oznacza to, że od tej daty e-skierowania zostaną wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim osobom z rocznika 2004.

Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach – otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla tego rocznika będą wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Jeśli więc 16. urodziny osoba obchodził np. 19 maja, to e-skierowanie będzie wystawione w poniedziałek 24 maja. Wtedy też będzie mogła zapisać się na termin i godzinę szczepienia przeciw COVID-19.

Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od 17 maja wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

Proces szczepień młodzieży – kwestionariusz i zgoda opiekuna

16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można to zrobić w domu – kwestionariusz jest dostępny do pobrania i wydruku TUTAJ. Zachęcamy do tego rozwiązania! Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności rodzica podczas szczepienia.

Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.

Jeśli do Punktu Szczepień przyjdziesz bez wypełnionego formularza – dostaniesz go do wypełnienia w placówce. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia musi przyjść na szczepienie z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na zaszczepienie.

Szczegółowe informacje o rejestracji na szczepienia dla osób w wieku 16 i 17 lat dostępne są TUTAJ.

SZCZEPIENIA DLA 12-LATKÓW

Po pozytywnej decyzji Europejskiej Agencji Leków i rekomendacji działającej przy premierze Rady Medycznej, Polska przystępuje do szczepień dzieci od 12. roku życia. Szczepienia dzieci od 12. roku życia rozpoczęły się 7 czerwca. Na razie dzieci będą szczepione w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Natomiast we wrześniu planowane jest uruchomienie akcji szczepień w placówkach oświatowych. Od 6 do 10 września dyrektorzy placówek będą zbierali kwestionariusze medyczne od zainteresowanych szczepieniami uczniów, natomiast w okresie 13 – 17 września planowana jest już akcja szczepień.

Szczegółowe informacje o szczepieniach dla 12-latków dostępne są TUTAJ.

MOBILNE PUNKTY SZCZEPIEŃ

Z pewnością większość osób się z nimi zetknęła. Jeśli nie bezpośrednio, to w przekazach medialnych np. z relacji rządowej akcji „Zaszczep się w majówkę”. Mobilne punkty sczepień to profesjonalnie wyposażone kontenery, które przyjeżdżają do miejsc uczęszczanych przez wielu mieszkańców (podczas majówki), lub – przeciwnie – do tych miejscowości, w których dostępność szczepionek przeciw Covid-19 jest ograniczona. Także w czerwcu mobilne punkty będą sukcesywnie docierać do regionów, w których brakuje szczepionek i oferować zainteresowanym jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson. Harmonogram wyjazdów dla poszczególnych punktów szczepień ustalają poszczególni wojewodowie. Informacje o datach wyjazdów przekazywane są mieszkańcom na bieżąco. Warto je śledzić i… skorzystać przy najbliższej okazji!

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące szczepień dostępne są na stronach internetowych:

oraz pod numerem telefonu: 989 – numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie


“DAJ SOBIE SZANSĘ”

Trwa program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi pod nazwą „Daj sobie szansę”. Jest on skierowany do wszystkich osób w przedziale wiekowym 40-65 lat, a w szczególności do osób, u których przez ponad trzy tygodnie występuje jeden z objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa, krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie połykania oraz/lub problemy z połykaniem.

Do skorzystania z bezpłatnych badań szczególnie zapraszamy osoby należące do grupy podwyższonego ryzyka – będące wieloletnimi palaczami, nadużywające alkoholu oraz obarczone podwyższonym ryzykiem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Badania są całkowicie bezpłatne, nie wymagają osobnego skierowania i są przeprowadzane w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 49, od poniedziałku do piątku od godz. 14.00. Telefon do rejestracji czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.25-15.00, pod numerem 503 414 178.

Więcej informacji w ulotce TUTAJ

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 3 lutego 2020