MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Przemoc domowa – program korekcyjno-edukacyjny

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr 51/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.   

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym. Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Uchwała ogłoszenie konkursu i naboru program korekcyjno-edukacyjny 2024
Ogłoszenie konkursowe program korekcyjno edukacyjny 2024
Wzór oferty (pdf)
Wzór oferty (docx)
Wzór sprawozdania (pdf)
Wzór sprawozdania (docx)
Formularz sprawozdania z realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego 2024 (docx)
Materiały instruktażowe dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych 2024

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 4 czerwca 2024