MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Lip 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Koniec naboru do PRDPP

Zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w przypadku zgłoszenia się do pracy w Radzie więcej niż 8 przedstawicieli Organizacji, odbędzie się Zebranie Wyborcze.

W załączniku zamieszczamy listy zgłoszonych kandydatów do PRDPP.

Wyboru przedstawicieli Organizacji do Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują upoważnieni przedstawiciele Organizacji, zwani dalej Delegatami, podczas Zebrania Wyborczego przedstawicieli Organizacji z Powiatu, przy czym:
a) każda Organizacja z terenu Powiatu może zgłosić jednego Delegata do oddania głosu w jej imieniu;
b) Delegatem może być członek zarządu Organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd Organizacji lub inne właściwe statutowe władze, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady;
c) zgłoszenie Delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

Wyboru do Rady dokonują Delegaci przybyli na Zebranie Wyborcze. Przed rozpoczęciem Zebrania Wyborczego pracownicy wskazani przez Starostę Poznańskiego dokonują rejestracji przybyłych delegatów sprawdzając prawidłowość upoważnień.

Zebranie Wyborcze odbędzie się 13.05.2019 r. o godzinie 16:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro).  

Upoważnienie do reprezentowania Organizacji (upoważnienia, które dotarły już do Starostwa Powiatowego w Poznaniu będą honorowane).

Lista zgłoszonych kandydatów do PRDPP

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Redaktor: Weronika Gospodarek
Opublikowano: 25 kwietnia 2019