MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zdrowy senior – konkurs ofert na powierzenie zadania

Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4531/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

W ramach Zadania planuje się organizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących zaburzeń poznawczych, depresji i zaburzeń nastroju oraz udarów, adresowanych do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla seniorów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Zadania w ogłoszeniu konkursowym. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2023 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Uchwała

Ogłoszenie

Wzór umowy

Formularz ofertowy (PDF)

Formularz ofertowy (Word)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Regulamin komisji konkursowej

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 listopada 2023