Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Kwalifikacja wojskowa zakończona

27 marca zakończyła się kwalifikacja wojskowa obejmująca teren Powiatu Poznańskiego. Przez niemal dwa miesiące pracy Powiatowa Komisja Lekarska nr 3 i 4 ustaliła kategorie zdrowia dla mężczyzn z rocznika 1998 z 17 gmin Powiatu Poznańskiego, dla starszych roczników z tych gmin, osób posiadających kategorię zdrowia B oraz kobiet urodzonych w latach 1993—1998, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Przed Komisjami Lekarskimi stawały także kobiety pobierające naukę, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 zakończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami/absolwentkami tych szkół lub kierunków wymagających kwalifikacji. Łącznie Powiatowa Komisja Lekarska nr 3 ustaliła kategorię zdrowia dla 1051 osób, a Powiatowa Komisja Lekarska nr 4 ustaliła kategorie zdrowia dla 981 osób.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 marca 2017