Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Nabór na członków komisji

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Ogłoszenie o naborze kandydatów oraz formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia poniżej.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej (pdf)
Nabór kandydatów do komisji konkursowej (docx)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 6 grudnia 2016