Nawigacja
Powiat Poznański
autobusowa linia
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Multimedia Aktywność ProjektowaOgłoszenia Komunikaty

OKO 2017 (I wyniki)

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2017 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej  oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

Edukacja
Kultura i sztuka
Kultura fizyczna
Turystyka
Pomoc społeczna
Ochrona i promocja zdrowia
Ratownictwo i ochrona ludności
Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego
Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Redaktor: Tomasz Sikorski
30 stycznia 2017