MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Nowy związek, nowa jakość

Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2022-2032 na obszarze należącym do związku, restrukturyzacja i odnowienie taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu środków unijnych, budowa nowej siatki połączeń zintegrowanej z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stałe zwiększanie udziału miejscowości w dostępie do publicznego transportu zbiorowego oraz integracja taryfy przewozowej PKS Poznań SA z PKM i ZTM Poznań – to główne zadania, które stoją przed wybranymi 26 lipca, władzami związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Pod względem zasięgu i oddziaływania jest on największym związkiem tego typu w Polsce.

– Cieszę się, że udało nam się stworzyć związek, który będzie dbał o komunikację w naszym regionie. Każdemu z włodarzy leży na sercu komfort mieszkańców i wszyscy prowadzimy lokalne działania transportowe, ale w grupie możemy osiągnąć więcej – zapewnił Jan Grabkowski, starosta poznański na konferencji prasowej. – Świetnie funkcjonująca PKM-ka jest dowodem na to, że warto dogadać się ponad granicami administracyjnymi – dodał.

Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” to nowa organizacja samorządu terytorialnego, którą utworzyły 23 jednostki, w tym miasto Poznań, powiaty: poznański, grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki oraz gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Podgórne. Głównym jej celem jest umożliwienie osobom bez własnego auta swobodnego przemieszczania się na terenie administrowanym przez wszystkich uczestników Związku.

Chodzi o to, aby, zgodnie ze standardami europejskimi, możliwe było dotarcie do szkół, przychodni, sklepów czy zakładów pracy bez względu na miejsce zamieszkania i dzielące nas granice jednostek administracyjnych, zwłaszcza w tych miejscach, które są oddalone od linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jest to ważne szczególnie teraz, w dobie pandemii, przy dynamicznie zmieniającej się mobilności mieszkańców Metropolii Poznań i obszarów bezpośrednio z nią graniczących.

Przewodniczącym Związku został wybrany Jan Grabkowski, starosta poznański. Z kolei Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania i Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, zostali wiceprzewodniczącymi. Natomiast Zarządem pokieruje przewodniczący – Piotr Hojan, burmistrz miasta i gminy Grodzisk Wlkp., a wspierać go będą dwaj wiceprzewodniczący – Adam Lewandowski, burmistrz Śremu oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, jak i członkowie Zarządu – Paweł Adam, burmistrz Buku i Andrzej Wilkoński, starosta nowotomyski.

„Wielkopolski Transport Regionalny” jest piętnastym związkiem tego typu w Polsce, a jedenastym odpowiedzialnym za organizację publicznego transportu zbiorowego. Jednak pod względem zasięgu i oddziaływania jest największym związkiem powiatowo-gminnym w Polsce. Obszar jego działania to 4.730 km2. Zamieszkuje go łącznie 1.062.256 mieszkańców rozlokowanych w 546 miejscowościach. Jak na razie linie regionalnego transportu drogowego docierają do 203 miast i wsi, które stanowią 37% miejscowości położonych na terenie Związku. Nie oznacza to, że dostępność transportowa jest tak słaba.

Część gmin aglomeracji poznańskiej ma własne spółki komunalne i dominującą rolę odgrywa w nich komunikacja lokalna. Ich udział w przedsięwzięciu ma na celu stworzenie siatki szybkich połączeń (autobusy nie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach), łączących gminy zarówno z Poznaniem, jak i z sąsiadującymi miastami powiatowymi. Z kolei Dopiewo, Rogoźno i Śrem organizują własną komunikację gminną w oparciu o operatorów prywatnych. Jej zadaniem jest dowóz pasażerów do głównych punktów przesiadkowych. Z kolei Czempiń i Śmigiel, przystępując do Związku, oczekują całościowego rozwiązania potrzeb komunikacyjnych swoich mieszkańców, obejmujących przewozy szkolne, linie gminne oraz te o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym. Podobne oczekiwania ma także gmina Stęszew.

Związek ma stać się właścicielem PKS Poznań SA, którego sto procent akcji należy obecnie do miasta Poznania. Spółka ta, jako operator transportu zbiorowego, będzie miała w przyszłości ułatwiony dostęp do pozyskania środków unijnych na odnowę taboru. – Na 7 września planujemy przekazanie PKS na rzecz Związku – potwierdził Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania. – Jako samorządowcy mamy obowiązki wobec naszych jednostek. Robimy to dla mieszkańców, nie dla siebie. Mówi się, że zgoda buduje, więc pomimo różnic demograficznych czy politycznych podejmujemy wspólną walkę z wykluczeniem transportowym – zgodnie podkreślali samorządowcy podczas poniedziałkowego spotkania.

Informacja prasowa

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 26 lipca 2021